Srpski institut glas srpskog naroda u Vašingtonu

"Mi moramo da budemo deo debate i da dozvolimo da se čuje srpski glas, ne samo danas već i u budućnosti. Svaka srpska generacija ima odgovornost da uradi sve što je moguće da održi kulturu za koju su se naši preci žrtvovali", istakla je Danijela Sremac, govoreći o razlozima osnivanja Srpskog instituta u Vašingtonu.

Srpski institut u Vašingtonu je nova institucija koja okuplja istraživače sa misijom da "stvaraju, prenose i promovišu fer i jasnu politiku Sjedinjenih država na Balkanu, zasnovanu na principima jednakosti i objektivnosti sa ciljem održavanja prosperiteta, stabilnosti i izbegavanja konflikata u regionu", stoji na sajtu Srpskog instituta, gde su takođe navedena imena članova Osnivačkog komiteta: Aleks Mačaski, Branko Terzić, Danijela Sremac, Obrad Kesić i Jasmina Vujić.

O razlozima osnivanja Srpskog instituta i neophodnosti postojanja takve institucije u Vašingtonu, govorila je Danijela Sremac (Danielle Sremac), jedan od osnivača.

"Tokom poslednjih godina srpski narod je stekao utisak da je američka politika protiv njih i da podržava druge etničke grupe sa Balkana i da se ovaj stav verovatno neće promeniti. Međutim, smatram da znamo što je američki stav bio nepovoljan za Srbe. A to je iz jednostavnog razloga što se srpski glas malo čuo u Vašingtonu gde su se te odluke donosile. Iz tog razloga smo osnovali Srpski institut, kao odgovor na nedostatak srpskih interesa ovde u Vašingtonu, što je bila situacija još od raspada Jugoslavije pa do danas.

Ako poredimo ovu situaciju sa etničkim grupama sa Balkana, na primer sa Bošnjacima koji žive u Americi, ili dijaspora albanskog porekla, hrvatska dijaspora, Makedonci..oni su osnovali svoje Kancelarije u Vašingtonu i dugo godina već rade na promovisanju njihovih stavova u Vašingtonu koji utiču na američku spoljnu politiku.

Sve etničke grupe bivše Jugoslavije osim Srba imaju svoje Kancelarije u Vašingtonu i redovno prisustvuju debatama i događajima koji se odnose na Balkan. Oni prezentuju svoja mišnjenja svakodnevno i već znatni broj godina oblikuju američku politiku u pravcu koji im odgovara, koji je jednostran jer ne uključuje stavove srpskog naroda.

Vašington treba da čuje srpski glas

Da bi se uspostavila neka ravnoteža, Srpski institut predstavlja glas srpskog naroda u Vašingtonu. Želimo da prezentujemo informacije nastale tokom sastanaka ili konferencija, i da preko video snimaka, knjiga i analiza pomognemo svima u Vašingtonu i napravimo ravnotežu u razumevanju bitnih pitanja koja se odnose na Balkan.

Veoma je bitno predstaviti dobre informacije u Vašingtonu, tamo gde se odluke donose svaki dan i koje utiču na budućnost srpskog naroda. Ovde se nalaze svi koji u američkoj Vladi rade na pitanjima vezanih za Balkan, članovi Kongresa, njihovi savetnici i sve osobe koje rade u komitetima Kongresa, osobe iz Stejt Departmenta, savetnici u Beloj kući...

Jedan od izvora uticaja na američku politiku su institucije koje se zovu "think tank". Ima dvanaest takvih institucija u Vašingtonu u kojima rade eksperti i bivši američki zvaničnici, koji vode debate, konferencije, izdaju radove i informacije u vezi bitnih pitanja američke spoljne politike, a koje američka vlada uzima u obzir.

Znači veoma je bitno prisustvovati debatama gde se često nađu i predstavnici raznih etničkih grupa sa Balkana, gde je mesto da pokažemo i argumente koji predstavljaju interese srpskog naroda.

Saradnja sa relevantnim institucijama 

Naravno, Srpski institut planira da održi i svoje diskusije u vezi bitnih srpskih pitanja. Planiramo da budemo prisutni i na događajima koji organizuju Univerziteti za spoljnu politiku u Vašingtonu a jedan od ciljeva je i da održavamo i kontakte sa medijima koji utiču na svetsko i američko mišljenje. Planiramo takođe da sarađujemo sa drugim važnim institucijama u Vašingtonu, kao što su Svetska banka, MMF, naravno sa svim ambasadorima...

Svi pokušavaju da se čuju njihova mišljenja i koja grupa nema prisutnost u ovako bitnom gradu propustiće priliku da utiče sa svojim glasom i argumentima na američku politiku.

Dug prema precima i potomcima

Mi moramo da budemo deo te debate i da dozvolimo da se čuje srpski glas, ne samo danas već i u budućnosti. Svaka srpska generacija ima odgovornost da uradi sve što je moguće da održi kulturu za koju su se naši preci žrtvovali. Ne bi trebalo da budemo ona generacija koja nije uspela da uradi sve što može da pomogne budućim srpskim generacijama.

Danas se Srbija bori da stekne ozbiljnije političko priznanje i ekonomski prosperitet, ali nismo uspeli da vidimo znatan napredak ili pomak po pitanju problema u BiH i na Kosovu. Vašington je kreirao pogrešnu politiku na Balkanu bez sveobuhvatnih informacija. Moramo da ostvarimo jaku prisutnost u Vašingtonu, treba da radimo zajedno, da preokrenemo pogrešna gledanja i nepravde u prošlosti, da razvijemo nove ideje i rešenja kako bi sagradili napredniju budućnost za srpski narod u svim krajevima", rekla je Danijela Sremac.

broj komentara 0 pošalji komentar