Makrin dom ničija kuća

Osamnaest godina traje borba Srpske pravoslavne crkve i Srba u Rumuniji za "Makrin dom". Reč je o Zadužbini Makre Stojković, dvospratnoj kući sa dvorištem od oko 2.200 kvadratnih metara zemljišta koji se nalaze u najužem centru Temišvara. Parnični postupak je na početku, a sadašnji nezakoniti vlasnik nekretnine pokušava da ozakoni zloupotrebe i odugovlači spor.

Intervju sa Protojerejem - stavroforom Marinkom Markovim, arhijerejskim zamenikom Eparhije temišvarske za Novi temišvarski vesnik, a nakon javnosti upućenog apela povodom slučaja "Makrinog doma".

Nedavno ste u ime naše crkve uputili javni apel u vezi sa „Makrinim domom". U čemu se sastoji pomenuti apel?

M.Markov: "Uz dužno poštovanje svih državnih institucija ove zemlje, tražimo da se preduzmu neophodne zakonske mere u našem pravnom postupku vraćanja nekretnine «Makrin dom» iz Temišvara čije vraćanje traži srpska pravoslavna parohija (SPP) još od davne 1992. godine. Apelom tražimo podršku svih dobronamernih ljudi.

Kako je SPC u Rumuniji stigla da se bori za „Makrin dom"?

M.Markov: "Srpska pravo-slavna parohija u Temišvaru-Gradu je zvaničan predstavnik Zadužbine Makre Stojković čiju nepokretnu imovinu predstavlja zgrada "Makrin dom". Radi se o nekretnini koja se sastoji od kuće sa dva sprata i dvorišta, kao i oko 2.200 kvadratnih metara zemljišta koje se nalaze u najužem centru Temišvara, odmah iza Rumunske opere. U svojstvu zakonskog predstavnika, SPP Temišvar-Grad, pokrenula je parnice za vraćanje nekretnine koja je nasilno preuzela rumunska država 1968. god. Preduzeće "Termovest" je nekoliko godina kasnije nezakonito uključilo nekretninu u svoju imovinu, flagrantnim kršenjem Vladine odluke br.834/1991, kao i Zakona 15/1990. i to u toku odvijanja parnice sa predmetom br. 17981/1992. u Opštinskom sudu u Temišvaru. Tu parnicu smo mi pokrenuli, uz svesrdno zalaganje gospođe Snežane Opriš, naše ugledne advokatkinje koja je od početka sa nama. To smo učinili kao posledicu nasilne privatizacije i prodaje iz 1996. godine kontraverznom, tzv. poslovnom čoveku Muži Marčeliniju koji je potom prodao nekretninu firmi "INDUS". Da paradoks bude veći, sve se to dešavalo u toku odvijanja drugih parnica koje je SPC u Rumuniji započela u slučaju „Makrin dom".

Zvuči neverovatno. Da li su lokalne vlasti imale razumevanja za ovaj krucijalan slučaj za srpsku zajednicu u Rumuniji?

M.Markov: "U svim ovim parnicama koje se tiču nekretnine „Makrin dom", grad Temišvar kojeg predstavljaju naravno gradonačelnik i lokalno veće, predstavljali su stranku u parnici. Znajući podrobnije probleme vezane za ovu nekretninu, oni su nas podržavali u našim
pravnim postupcima, ali nisu puno toga mogli da urade."

Posle 14 godina parničenja, ipak su pravosudni organi napravili korak ka rešenju...

M.Markov: "Nakon rešavanja predmeta br. 1084/1/2004. Vrhovnog kasacionog suda - odeljenje za administrativne i fiskalne sporove, odlukom br. 894/15. mart 2006. godine, prihvaćen je
zahtev koji je formulisala SPP u svojstvu predstavnika Zadužbine "Makra Stojković" i zahtev za posredovanje koji je formulisao grad Temišvar, konstatujući apsolutnu i delimičnu ništavost atestiranog sertifikata serije MO 3 br. 0459/09.09.1993. godine kao i aneksa 2, 4 i 5 ovog sertifikata koje je izdalo Ministarstvo industrije u korist firme "Termovest", odnosno poništen je sertifikat o vlasništvu nad zemljištem površine 2186 kvadratnih metara koje se nalazi u Temišvaru, ulica V. Vlad de la Marina br. 1, tj. zemljište zgrade "Makrin dom"

Zemljište na kome je „Makrin dom" vraćeno je dakle, najzad vlasniku. Koji je bio sledeći korak?

M.Markov: "Paralelno sa ovim sporom, nakon stupanja na snagu Zakona 247/2005, u predviđenom roku, pokrenuli smo zahtev za poništenje pravosnažnosti privatizacije zgrade "Makrin dom" koju je izvršila firma „Termovest". Tražili smo poništenje prethodno zaključenih kupoprodajnih ugovora. Imali smo naravno zakonski osnov za pokretanje ovog zahteva zato što je Zakon 247/2005, doneo promene Vladine odluke br. 94/2000."

Šta to praktično znači?

M.Markov: "Praktično, sa pravne tačke gledišta, nakon što je zemljište zgrade „Makrin dom" vraćeno u državno vlasništvo, posredstvom ovlašćene institucije, sledi da i zgrada bude vraćena u vlasništvo države, zgradu koju je nasilno i nezakonito privatizovala firma "Termovest" kršenjem zakonskih odredaba koje su bile važeće na dan privatizacije. Govorimo o Odluci Vlade br. 834/1991. i o Zakonu br.15/1990."

Koja instanca može da donese pomenutu odluku?

M.Markov: "U ovom slučaju reč je o Specijalnoj komisiji pri Vladi Rumunije za vraćanje nekretnina koje su pripadale verskim institucijama. Komisija odlučuje na osnovu Vladine odluke br. 94/2000. i treba da reši naš zahtev koji je podnet u roku, nakon finalizacije spora, jer su zemljište na kome se nalazi zgrada i dvorište vraćeni u državno vlasništvo".

Kako je mogla jedna firma da postane vlasnik zemljišta u centru Temišvara?

M.Markov: "Vrhovni kasacioni sud je mogao da reši problem nasilne privatizacije zemljišta jer je bilo očigledno da su prekršeni važeći zakoni kada je "Termovest" postao vlasnik nad zemljištem i zgradom „Makrin dom". Sada je neophodno da se reši i problem nasilne privatizacije zgrade i njeno vraćanje u državno vlasništvo. Potom je potrebno izvršiti vraćanje čitave nekretnine SPP kao zvaničnom predstavniku Zadužbine Makre Stojković, a time i srpskoj zajednici u Rumuniji."

Kakva je sada situacija i šta treba činiti dalje?

M.Markov: "Ovaj spor se je vodio pod predmetom br. 6019/30/2010. Vrhovnog kasacionog suda - građansko deljenje, sud koji je odložio odluku od 23.10.2012. za 30.10.2012. i tog datuma je usvojio rešenje kojem poništava sve intervencije protiv Crkve i šalje predmet na konačno razmatranje Okružnom sudu Timiške županije. Trenutno čekamo novo ročište."

Znači posle 18 godina parničenja, sve je vraćeno na početak?

M.Markov: "Tako nekako. Činjenica je da sadašnji nezakoniti vlasnik nekretnine, firma «INDUS» i osoba koja se uključuje u spor kao treće lice, u korist pomenutog preduzeća, tj. Muža Marčelini, na svaki način pokušavaju da «parališu» svaku pravnu akciju Crkve, navodeći nerelevantne izuzetke. Oni pokušavaju da ozakone zloupotrebe izvršene pre nekoliko godina i odugovlače spor podnošenjem protivtužbe koju je podnela «INDUS», sadašnji nezakoniti vlasnik nekretnine, protiv glavne tužbe koju je podnela SPP. Iz svih navedenih razloga smo uputili javni apel, jer više od 20 godina, mi iz SPP, okrećemo pravne postupke za vraćanje nekretnine «Makrin dom» pošto je to od vitalnog značaja za čitavu srpsku zajednicu. Setimo se da su brojni intelektualci Srbi i Rumuni bili korisnici stipendija Zadužbine Makre Stojković. To je opštepoznata činjenica u Temišvaru. Dakle, apel smo uputili, jer sa izuzetnim poštovanjem tražimo da nadležni pravosudni organi razmotrite slučaj kako bi se sprečilo odugovlačenje spora i donošenje zakonske presude. Slučaj „Makrin dom" je najveća nepravda učinjena SPC u Rumuniji i ovdašnjoj srpskoj zajednici i svi mi zajedno je moramo ispraviti za naša buduća pokolenja."

broj komentara 0 pošalji komentar