Srpsko organizovanje u Švajcarskoj

„Srbi i udruživanje u Švajcarskoj - prošlost, sadašnjost i budućnost" naziv je radnog sastanka koji je protekle nedelje između ostalog razmatrao budućnost krovne organizacije Srba u Švajcarskoj. Pokrenuto i pitanje odnosa švajcarskih medija prema Srbima.

U organizaciji Generalnog konzulata Srbije u Cirihu, održan je Okrugli sto na temu „Srbi i udruživanje u Švajcarskoj - prošlost, sadašnjost i budućnost". Razgovoru je prisustvovalo oko pedeset predstavnika više od dvadeset društava i udruženja Srba u Švajcarskoj. Cilj okruglog stola bio je da se ostvrtom na prošlost nađe rešenje za opstanak, i bolji rad već postojećih udruženja i klubova.

Sastanak je otvorila Vera Vukićević, Generalni konzul koja je istakla da je saradnja sa dijasporom jedna od osnovnih funkcija diplomatsko konzularnih predstavništava. Na osnovu statističkih podataka koje je iznela, Vera Vukićević je konstatovala da je srpska dijaspora u Švajcarskoj često neaktivna i kao takva nedovoljna potpora matici.

Na sastanku je istaknuto da je od 2006. godine evidentiran pomak u razvoju odnosa dijaspore i matice. Prisustvovali su vicekonzul Predrag Mandić i sveštenik crkvene opštine Uspenija Presvete Bogorodice u Cirihu, otac Miroslav Simijonović. On je naglasio da je odnos crkve i države na najboljem mogućem nivou i da tako treba nastaviti.

Razmatrana je budućnost krovne organizacije tj. Srpskog Kulturnog Saveza Švajcarske (SKSŠ).

Željko Milićević, vršilac dužnosti predsednika SKSŠ-a osvrnuo se na prošlost Udruženja koje je nastalo u vreme građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, u svrhu podrške i pomoći srpskom narodu.

Većina predstavnika udruženja dala je predlog oko izmene Statuta krovne organizacije, čija se svrha postojanja u međuvremenu promenila. Takođe su izrazili potrebu da se mlade generacije uključe u upravu krovne organizacije. Skupština Saveza je zakazana za 9. decembar.

Okrugli sto je otvorio i pitanje odnosa švajcarskih medija prema srpskom narodu u Švajcarskoj.

Boban Petković, delegat skupštine dijaspore, Stojan Stevanović ispred Udruženja srpskih privrednika Švajcarske i Milka Kajganić iz Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, složili su se oko činjenice da se pišu neistine i poluistine o Srbima u Švajcarskoj.

Vera Vukićević, Generalni konzul je navela da je više puta slala demante u novine, ali nijedan od njih nikad nije objavljen. Opšta konstatacija se svodi na rad na poboljšanju imidža naših državljana u Švajcarskoj, jedan je od zaključaka sa Okruglog stola.

Sastanku su pored predstavnika SKSŠ-a, prisustvovali predstavnici folklornih i sportskih udruženja, udruženja lekara, pisaca, slikara, predstavnici dopunske nastave na srpskom jeziku, kao i predstavnici organizacije srpskih studenata iz Švajcarske koji su rado prihvatili učešće u debati i pokazali dobru volju za učestvovanjem u poboljšanju rada klubova i urduženja.

Kao zaključak otac Miroslav Simijonović, je naveo mogućnost osnivanja Instituta, koji bi okupljao mlade koji bi se bavili medijima, kulturom i folklorom. Takođe je ponudio korišćenje prostorija crkve Uspenija Presvete Bogorodice koje su u završnoj fazi adaptacije, osvrnuvši se na čest problem udruženja oko plaćanja zakupa prostora.

„Smatram da je ovaj sastanak bio produktivan. Napravićemo protokol sa sublimacijom ideja koji ćemo svim okupljenim da prosledimo. Podsećam da uloga konzulata nije da on postane nova krovna organizacija, već da pomogne i posreduje kod švajcarskih državnih organa u interesu srpskih državljana i udruženja", rekla je Generalni konzul na kraju okruglog stola.

broj komentara 0 pošalji komentar