Šta matica zna i misli o dijaspori

Svaki treći građanin Srbije (35%) ne zna koliko Srba živi i radi u inostranstvu. Ujedno, skoro 60% građana smatra da Srbi iz dijaspore treba da učestvuju u politici Srbije - rezultati su istraživanja javnog mnenja matice o srpskoj dijaspori koje je na zahtev Zadužbine Studenica iz Sjedinjenih država uradio TNS Medium Galup.

Drugi deo ispitivanja javnog mnenja o srpskoj dijaspori urađen je u matici. Naručilac je bila Zadužbina Studenica (SAD), a ispitivanje je sproveo TNS Medium Galup na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1005 ispitanika, u januaru 2012.

Ključni nalazi o znanju građana o srpskoj dijaspori pokazuju da svaki treći građanin Srbije (35%) ne zna koliko Srba živi i radi u inostranstvu.

Polovina građana ne zna koliko novca godišnje dijaspora šalje u maticu, niti kolika su budžetska sredstva namenjena Ministarstvu za dijasporu.

Preko 70% građana nije upoznato da u Srbiju iz dijaspore stiže pet milijardi dolara godišnje, kao ni kolika su ulaganja dijaspore u Srbiju u poslednjih 10 godina.

Ipak, više od 80% građana smatra da bi trebalo poboljšati uslove kako bi dijaspora mogla da ulaže u srpsku privredu.

Stavovi građana Srbije o učešću srpske dijaspore u političkom životu Srbije pokazuju da skoro 60% građana smatra da Srbi iz dijaspore treba da učestvuju u politici Srbije i da im treba dati važne političke funkcije.

Više od dve trećine građana misli da je važno uključiti predstavnike dijaspore u novu Vladu.

Polovina građana ocenila je nacionalnu, ekonomsku, socijalnu i spoljnu politiku veoma neuspešnim, i smatra da bi one uglavnom bile bolje kada bi se u njih uključili predstavnici dijaspore.

Skoro 40% građana je mišljenja da bi se kvalitet političkog života u Srbiji poboljšao njihovim angažovanjem.

Oko 60% građana smatra da srpska dijaspora treba da ima pravo glasa na izborima u Srbiji.
Spoljna politika, natalitet, suzbijanje korupcije, rast privrede su četiri glavna pitanja koja su veoma važna većini građana Srbije. Skoro 70% njih smatra da bi saradnja sa dijasporom pomogla u rešavanju tih problema.

Pročitajte članak o ranije objavljenim rezultatima ankete koje je sprovela Zadužbina Studenica o tome šta dijaspora misli o identitetu i matici.

broj komentara 0 pošalji komentar