Francuska protiv inostranih radnika

Francuska zatvara svoje tržište rada za inostrane radnike. Zbog naloga ministarstva unutrašnjih poslova sad neće moći da se zaposle čak ni oni koji su završili ovdašnje fakultete, a nisu državljani Francuske. Odgovarajući na kritiku vlasti objašnjavaju svoja dejstva pokušajem da smanje nezaposlenost.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske je 2011. godine krenulo u pravcu smanjenja broja legalnih imigranata za 10%. Od tri glavna povoda za dobijanje boravišne dozvole: spajanje s porodicom, molba za azil i stručna delatnost - vlasti mogu da kontrolišu samo poslednju. Zbog toga je u prefekture upućen specijalni nalog: ne izdavati dozvolu za rad strancu ukoliko hoće da se zaposli na radnom mestu za koje se može naći francuski radnik.

Ovakva ograničenja su postojala i ranije. Istina, odnosila su se samo na nove radnike i nisu se doticala svršenih studenata lokalnih fakulteta. Međutim, čak i u svom starom obliku ova ograničenja su pričinjavala velike teškoće mnogim organizacijama, na primer, ruskoj službi televizijskog kanala Euronews, kaže bivši rukovodilac ove jedinice Pjotr Fjodorov.

„Bilo nam je vrlo teško da dobijemo boravišnu dozvolu: radili smo s privremenim plavim papirićima u kojima je bilo navedeno da očekujemo boravišnu dozvolu. S ovim dokumentima se nije mogao podići kredit, bilo je teško putovati u druge zemlje. Pre nego što počne procedura poziva novinara iz Rusije trebalo je dokazati francuskim vlastima da se radnik takvog kvaliteta, takve kvalifikacije ne može naći u Francuskoj. Ocena novinarskog rada je vrlo subjekivna stvar, tim pre što su francuske vlasti, ne znajući ruski jezik, sudile samo na osnovu dokumenata. U principu, to je bio mučan, težak i vrlo neprijatan proces", kaže Fjodorov.

Ne samo to, dozvole za rad koje izdaju francuske vlasti strogo kontrolišu delatnost stranaca, one važe samo za određenu struku i samo u određenom regionu zemlje. To u suštini ne daje radniku mogućnost da izađe na tržište rada, i to ne samo lokalno, već i opšte rusko. Iako obično dozvola za rad dobijena u jednoj zemlji Evropske unije omogućava čoveku da se zaposli i u svakoj drugoj. Uostalom, bilo je slučajeva kad je Francuska rado pozivala strane stručnjake, istakao je Pjotr Fjodorov.

Kad se na granici između Švajcarske i Francuske gradio Beliki hadronski kolajder skoro trećina radnika je bila iz Rusije. Sad se na jugu Francuske gradi eksperimentalni termonuklearni reaktor i tamo takođe radi mnogo radnika iz Rusije. Izbor postoji: kad je Francuskoj potrebno, ona ume da zaobiđe sva ograničenja, a ako ne želi da ih zaobiđe treba ih prihvatiti kao datost.

Francuske vlasti izjavljuju da su njihove mere za smanjenje broja imigranata na domaćem tržištu rada potrebne radi smanjenja nezaposlenosti. Na kraju 2011. godine ona je iznosila 9,7%. Po mišljenju stručnjaka agencije za rejting Standard&Poor's (S&P) upravo pokazatelj nezaposlenosti može predstavljati glavni povod za smanjenje kreditnog rejtinga zemlje. Zatvarajući vrata za strance vlasti pokušavaju da sačuvaju radna mesta za svoje građane. Pritom ostaje teško pitanje da li će moći da opstanu bez kvalifikovanih stručnjaka.

broj komentara 0 pošalji komentar