Milisav Đurić i dalje na čelu Udruženja srpskih pisaca Švajcarske

Na Izbornoj skupštini Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, održanoj 1. decembra 2018. godine u Srpskom kulturnom društvu u Dibendorfu, prisustvovalo je 22 od 34 aktivna člana, kao i nekoliko prijatelja Udruženja. Izabrana je nova uprava, a Milisav Đurić reizabran je na mesto predsednika Udruženja.

Pre početka skupštine izabran je Odbor za vođenje skupštine u sastavu: Vića Mitrović, Peđa Ristić, Jelena Kostić, Snežana Milanović. Nakon toga započeta je sednica po tačkama dnevnog reda. U izveštaju o radu u ovoj godini, predsednik Milisava Đurića je nabrojao aktivnosti udruženja koje su uspešno urađene.

Po analizi predsednika Udruženja sve planirane aktivnosti su ispunjene. Izveštaj blagajnika, Ivane Prline Nikodijević je takođe iznešen. Nakon toga se diskutovalo po tačkama dnevnog reda. Većim brojem glasova prihvaćena su oba izveštaja. Nakon ove tačke usledilo je glasanje za razrešenje predsednika i dosadašnje uprave, a zatim i izbor novog predsednika kao i članova Upravnog odbora.

Većim brojem glasova sačinjena je nova uprava, sa Milisavom Đurićem i dalje na čelu Uduženja; zamenik predsednika je Sava Ilić: Sekretar - Violeta Aleksić; Blagajnik - Jelena Kostić; član upravnog odbora - Snežana Milanović, a članovi nadzornog odbora Udruženja mr Živko Marković, Biljana Mihajlović i Radmila Miljković.

Reizabrani predsednik Milisav Đurić predložio je da potrebu da se nađe modus za bolju organizaciju i raspodelu obaveza oko Udruženja.

Sastanku je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije Zoran Jeremić koji je rekao, da su, pored Dopunske škole srpskog jezika i Crkve, rad i stvaralaštvo Udruženja srpskih pisaca Švajcarske jako važni u očuvanju jezika i pisma.

broj komentara 0 pošalji komentar