Promocija knjige "A na kraju bi početak", Sanje Kisarić, IK "HERAedu"

Promocija knjige Sanje Kisarić "A na kraju bi početak", u izdanju IK "HERAedu", biće održana, u sredu 27. novembra 2019. godine, u 18 časova, u RTS klubu (Hilandarska 2, zgrada radio Beograda, ulaz iz Svetogorske).

O knjizi će govoriti: Aleksandar Jerkov, Đorđe Randelj, Stanka Janković Pivljanin, Zorica Stablović Bulajić i autorka.

O KNjIZI:

Sanja Klisarić je autentična pojava u našoj književnosti, koja svojim tematskim preokupacijama slika neobični svet naše moguće stvarnosti. U najnovijem romanu A NA KRAJU BI POČETAK autorka se usredsređuje na nesvakidašnju storiju o putovanju kroz vreme, o sudarima vremena koje se multiplikuje promenama, u kojem ostaje čovek koji luta između dobra i zla, ponekad na granici haosa, u paklu koji je sam stvorio na zemlji, neuk da savlada sudbinu koja je produkt njegovog ličnog unutrašnjeg odraza i izbora...

Ukrštanje nekoliko paralelnih narativa nosi odrednice jedne nove poetske filozofije vremena koje je pred nama, u kojem treba vratiti čoveka samom sebi. To je roman o preispitivanju zabluda nataloženih vekovima, o putu do istine preisipitivanjem savesti i same suštine ljudskog tvorenja i delanja kao ključnih životnih vrednosti. Zato I NA KRAJU BI POČETAK.

U čudesnom kolopletu istine i privida, religije, mitologije i magije, pojavnog i nepojavnog sveta, fizike i metafizike, pri čemu se i metafizičko i (naučno)fantastično dovodi u ravan fizike, mogućeg i naučno objašnjivog - kroz potragu za Hristom, za prošlošću, ali i budućnošću, za verom i dubljim istinama ispreda se misaoni i narativni svet Sanje Klisarić, u kom se otkrivaju sva dubina i složenost ljudske psihe, ljudskog znanja i pojavnog sveta.

O autorki:

Sanja Klisarić (1982), književnica i slikarka, rođena je u Beogradu 1982. godine. Doktorske i master studije odbranila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Osnovne studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Baveći se izvorno filološkim i antropološkim studijama, njena interesovanja obuhvatila su sociokulturološke fenomene. Zavidno je njeno obrazovanje u oblasti nauke, pre svega fizike, astronomije, matematike, pa sve do bezbednosti i odbrane od terorizma. Otuda su u njenoj prozi, poeziji i slikarstvu slike i reči krcate značenjem. Simboli u slici i reči višeznačni. U njenom poetskom izrazu sve je kondenzovano i zgusnuto, dinamično i neočekivano, koloritno i intrigantno. Roman A NA KRAJU BI POČETAK je njena šesta objavljena knjiga.

broj komentara 0 pošalji komentar