Споразумни раскид радног односа у ЈМУ РТС у 2017.

Сви запослени у ЈМУ РТС који су у радном односу на неодређено време, уколико су заинтересовани, могу поднети захтев за споразумни раскид радног односа уз исплату стимулативне новчане накнаде у висини одређеној Прилогом VII Колективног уговора бр. 1817/7-14 од 21.12.2016. године, одлуком Управног одбора РТС-а бр.15199 од 17.10.2017. године.

Сви заинтересовани овде могу погледати и преузети "Одлуку о поступку, условима и критеријумима за стимулисање добровољног одласка запослених из ЈМУ РТС", коју је донео Управни одбор на 17. редовној седници дана 17.10.2017. год., број 15199 од 18.10.2017. године, "Образац Захтева запосленог" и "Обрачун висине накнаде октобар 2017". 

Одлука о поступку, условима и критеријумима за стимулисање добровољног одласка запослених из ЈМУ РТС

Образац Захтева запосленог  и обрачун висине накнаде октобар 2017. 

број коментара 0 Пошаљи коментар