Конкурс за суфинансирање медијских садржаја у региону

Министарство културе и информисања, 14. априла, расписало је конкурс ради пружања финансијске подршке производњи медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању на матерњем jезику, очувању српског jезика, националног и културног идентитета  припадника српског народа коjи живе у земљама региона: Мађарскоj, Хрватскоj, Румуниjи, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, Босни и Херцеговини и Словениjи. Конкурс је отворен до 10. маја 2019. године.

Право учешћа на Конкурсу има издавач медија чији је медиј регистрован у наведеним земљама и правно лице, односно предузетник регистрован у наведеним земљама, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија у наведеним земљама. Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј. Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник Конкурса не може да ангажује друго правно лице или предузетника да реализује пројекат. Учесник Конкурса који је у текућој години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Kонкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта. Средства опредељена за овај конкурс износе 21.000.000,00 динара.

За учешће у раду комисије, позивају се заинтересовани медијски стручњаци, да  писаним путем  предложе  своје чланство у комисији. Уз предлог за члана комисије доставља се и његова биографија и контакт. Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Конкурс се спроводи на основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Одлуке министра.

Конкурс је расписан 14. априла и траје до 10. маја 2019. године. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.  

О начину пријављивања, критеријумима оцењивања пројеката, роковима и потребној документацији више на сајту Министарства културе и информисања.

број коментара 0 Пошаљи коментар