Vreme muzike

Prve nacionalne opere

Povodom večerašnje premijere opere „Na uranku" Stanislava Biničkog, u emisiji Vreme muzike možete slušati delove predavanja engleskog muzikologa Ivana Mudija, koji je povezao operu Biničkog sa ostvarenjem portugalskog kompozitora Alfreda Kajla. Urednica je Gorica Pilipović.
„U ovom radu, u kontekstu nastavka rada na projektu, istražiću određene veze i razlike između koncepta 'izmišljanja tradicije' u operskom radu dvojice kompozitora: srpskog - Stanislava Biničkog i portugalskog - Alfreda Kajla. I pokušaću da započnem izgradnju okvira u kojem se mogu posmatrati takva 'izmišljanja' - ne samo kao pronalasci ili uspostavljanja različitih tradicija već i fragmenata većeg kulturnog metanarativa Južne Evrope", objašnjava Mudi. Kajlova opera „Serana", nastala je 1899. Poređenje ovih geografski udaljenih ostvarenja veoma je zanimljivo. Iako je Portugalija imala italijanizovanu opersku tradiciju, „Serana" je prva moderna opera koja je pisana na portugalskom jeziku. 

broj komentara 0 pošalji komentar