Solaris

Tema emisije: Kiseonik i naše ćelije

Sagovornica: Hristina Obradović, istraživačica saradnica, grupa za hematologiju, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu

Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodeljena je za ključna otkrića o tome kako ćelije našeg organizma „osećaju" koncentraciju kiseonika i kako joj se prilagođavaju.

Dobitnici nagrade su ser Piter Retklif sa Univerziteta u Oksfodru, Vilijam Kelin sa Univerziteta Harvard i Greg Semenca sa Univerziteta Džon Hopkins. Njihova konkretna otkrića neposredno su vezana za eritropoetin, molekul koji upravlja odgovorom organizma na sniženje koncentracija kiseonika u smislu povećanog stvaranja crvenih krvnih zrnaca, kao i za činilac indukovan hipoksijom i belančevinu označenu kao VHL, koji su veoma značajni u kontroli i regulaciji odgovora organizma na promene raspoloživosti kiseonika. Nagrađena otkrića širom su otvorila vrata istraživanjima koja bi mogla dovesti do novih lekova za srčanu slabost i različite oblike anemije, ali i potencijalnih novih pristupa lečenju zloćudnih tumora, budući da se oni često služe fiziološkim mehanizmima odgovora na sniženje koncentracije kiseonika kako bi stvarali nove krvne sudove i time sebi omogućili opstanak i rast. Kao i uvek, Nobelova nagrada je i povod da se podsetimo na mnoge druge aspekte uticaja kiseonika na naše ćelije, kao i na duboke uvide do kojih je nauka došla o mestu kiseonika u velikoj pripovesti o evoluciji živog sveta na Zemlji.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Nenad Đorđević
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]