Vreme muzike

Franc List u operi

U ogromnom opusu Franca Lista, sa gotovo nepregledim brojem kompozicija za klavir i zamašnom orkestarskom literaturom, opera gotovo da ne postoji: znamo za mladalačku jednočinku Don Sanče ili Zamak ljubavi i zrelu, ali nedovršenu operu Sardanapal.

Međutim, postoji preko 60 kompozicija zasnovanih na operskoj muzici drugih autora. List im je mahom davao grandizone naslove, a većina se može svrstati u dve kategorije: rana, vrituozna dela u kojima je objedinjavao najpoznatije teme i dramske epizode iz opera, naslovljavajući ih kao fantazije, parafraze i reminiscencije, i znatno fokusiranija dela u kojima je odabirao određene scene, uvertire ili arije i pravio transkripcije tako da budu što vernije originalnom zvuku na sceni.

 

Današnje VREME MUZIKE posvetili smo Listovim klavirskim transkripcijama velikih stranica iz Mocartovih, Verdijevih, Gunoovih i Vagnerovih opera. Slušaćete ih u interpretaciji pijanista Luja Lortija i Mikelea Kampanele.

Autor emisije je Ivana Komadina.

broj komentara 0 pošalji komentar