Vreme muzike

PRIRODA KAO INSPIRACIJA

Priroda sa svojim zvučnim i vizuelnim senzacijama, oduvek je bila inspirativna za kompozitore i oni bi je slikali svojim muzičkim sredstvima. U današnjoj emisiji VREME MUZIKE urednica Gorica Pilipović skrenuće pažnju na nekoliko takvih impresija iz opusa Vagnera, Mendelsona, Malera, Mesijana i Smetane.

Moglo bi se reći da je svaka slika preuzeta iz prirode u muzičkom delu postupak za sebe. Kao što je nepregledan broj takvih dela, tako su beskrajni i načini interakcije muzičkog stvaraoca i njegovog prirodnog okruženja - od jednostavne deskripcije, imitacije ili ilustracije do odraza osećanja pokrenutih slikama prirode, pa i konkretnog zvučnog materijala uzetog iz nje.

broj komentara 0 pošalji komentar