Solaris

Tema emisije: Stopedesetogodišnjica Periodnog sistema

 

Sagovornica: doc. dr Biljana Tomašević, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zagazili smo u godinu u kojoj se navršava vek i po od nastanka Periodnog sistema hemijskih elemenata Dmitrija Ivanoviča Mendeljejeva. To je, naravno, izvrstan povod da se podsetimo ne samo na istorijat ovog otkrića - jednog od najvećih u istoriji nauke i ljudske misli - već i na dalekosežan značaj shvatanja dubokih strukturnih odnosa među hemijskim elementima za naše razumevanje samih temelja prirode, ponajpre oličenih u građi atoma od kojih je sačinjena materija. U tom smislu, stvaranje Periodnog sistema i poimanje zakonitosti na kojima on počiva obavezni su preduslovi za većinu suštinskih pomaka u nauci koje su iznedrile poslednje decenije devetnaestog veka i čitav dvadeseti vek.

I danas, uveliko u dvadeset prvom veku, dok se nove generacije istraživača upućuju ka dalekom obzorju nepoznatog, Periodni sistem ostaje neizbrisivo utkan u osnovni konceptualni okvir koji nam pruža dragocenu mogućnost da proučavamo i sve bolje upoznajemo pojave i procese u svetu oko nas.

Razgovor je prvi put emitovan 13. januara 2019.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Goran Ivković
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]