Hipokratija

Lekarska greška

Gošća današnje Hipokratije biće dr Jelena Simić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.

Lekarsku grešku nije lako identifikovati. Kao pojam, lako je razumljiva, što nije slučaj sa njenom pravnom prirodom. U javnosti i u medijima lekarska greška dobija zapaženo mesto jer je svako od nas potencijalni pacijent koji računa na besprekorno lečenje. Medicinska profesija nosi odgovornost čija je suština prevencija bilo kakve štete nastale tokom lečenja ili kasnije. Ona, pre svega, podrazumeva poštovanje standarda i protokola tretmana različitih medicinskih stanja. Kada lekari načine grešku u lečenju pacijenta koja je otkrivena i obznanjena, suočeni su s mogućnošću legalne odgovornosti i tužbe oštećenih lica, tj. njihovih žrtava. Međutim, praktična medicina je puna neizvesnosti. U njoj se mogu dogoditi, i događaju se, greške nastale i iz najboljih namera. Veoma je važno napraviti razliku između omaške nastale usled neočekivanih i atipičnih činilaca u različitim medicinskim stanjima i greške usled nepoštovanja propisanih standarda lečenja.

Naša draga i uvažena gošća daće nam odgovore na pitanja koja sami sebi postavljamo razmišljajući o posledicama koje mogu proisteći iz lekarske greške. Jedno od prvih pitanja koje se nameće i na koje nema jasnog odgovora odnosi se na pravnu odgovornost lekara. Ovom temom se bavi i dr Simić u nedavno objavljenoj monografiji Lekarska greška (Službeni glasnik, 2018). Ta odgovornost predstavljena je kao nešto neodvojivo i tipično za rizik lekarskog poziva. Gospođa Jelana Simić govoriće o istoriji lekarske odgovornosti, kao i o njenom savremenom shvatanju u Srbiji, Evropskoj uniji, Engleskoj, SAD i Rusiji. Uporedićemo i situaciju u Srbiji, Francuskoj i u drugim zemljama. Govorićemo i o mnogo čemu drugom što lekarsku grešku prikazuje na objektivan, pravnički, nepristrasan i ljudski način.

Emisiju pripremaju prof. dr Momčilo B. Đorđević i prof. dr Aleksandar Petrović.  

 

broj komentara 0 pošalji komentar