Agora

Pristupne besede novih akademika

Pristupne besede predstavljaju svečan i veliki čin, kako za onog koji besedi tako i za samu Akademiju. Reč je o svečanom trenutku u kojem članovi SANU predstavljaju najveće domete svog naučnog i umetničkog stvaralaštva, kao i razmišljanja na teme kojima su posvetili svoje pozive.

U današnjoj emisiji slušamo izvode iz beseda sa Svečanog skupa Srpske akademije nauka i umetnosti održanog, ove sedmice, u čast novoizabranih članova: akademika Zorana Krivokapića, koji je besedio na temu Da li je sreća presudna za uspeh?, pristupne besede akademika Milovana Danojlića Za toleranciju i akademika Ljubodraga Dimića koji je besedio o Jugoslaviji i Sovjetskom Savez 60-ih godina XX veka.

Emisiju uređuje i vodi Snežana Bićanin

broj komentara 0 pošalji komentar
Agora Agora

Autor:
Snežana Bićanin

Radio-magazin koji analizira fenomene iz oblasti političkog života, filozofije, politike i političke teorije. [ detaljnije ]