Sporovi u kulturi

Mogu li se izjednačiti umetnička istraživanja sa naučnim?

Tema da umetnička istraživanja dobiju isti status sa naučnim proizašla je sa nedavno održanog skupa u Francuskom institutu gde se govorilo o prednostima koje daju umetničke rezidencije  i umetnicima i naučnicima u  njihovom radu i usavršavanju. Da bi naši umetnici bili tretirani kao što to jesu naučnici (uzmimo za primer jednog književnika i naučnika u oblastima nauke o književnosti), potrebno je stvoriti odgovarajuće kriterijume kao i dobre profesionalne programe. U našoj stvarnosti umetnik je često gubitnik, dok naučnik ima čvrst okvir za svoj rad. Neko će reći da je za umetnost teško napraviti kriterijume i da naučna istraživanja imaju sistem u metodološkom pristupu. Primedba može da se odnosi i na to da su umetnička istraživanja na razmeđi odluka o tome između Ministarstbva kulture i Ministarstva nauke i da je potrebno da bi bili izjednačeni sa naučnicima da umetnici budu na doktoratu.

Ovo su pitanja koja autorka i urednica Meliha Pravdić postavlja svojim gostima prorektoru Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjani Nikolić i Zoji Bojić, višem naučnom saradniku u Institutu za književnost i umetnost.

broj komentara 0 pošalji komentar