Srpski na srpskom

Na probnom prijemnom ispitu iz srpskog jezika za upis u srednje škole, od budućih maturanata tražilo se i da zaokruže slovo ispred odgovarajućeg značenja reči diskretan. Ponuđeno je pet odgovora: razmetljiv, glasan, uporan, precizan i neupadljiv; kao i rečenica u kojoj je upotrebljena reč čije se značenje traži: “Budi diskretan kad se budeš raspitivao o tom poslu.” Međutim, mnogim đacima reč diskretan bila je nepoznata….

Ja sam u međuvremenu prelistala i Rečnik SANU - i tu je akcenat samo na prvom slogu, i to kratkouzlazni - DISkretan. Možda će leksikografi u nekom od narednih izdanja rečnika zabeležiti i akcenat koji se najčešće čuje u govoru - disKREtan, a ja bih da se vratimo značenjima. Kakav je to paradoks! S jedne strane, borimo se protiv novih stranih reči u jeziku, a s druge - ni stare ne razumemo.

Ili se podrazumeva da znamo njihovo značenje. Kao što su autori testa podrazumevali da bi osmacima trebalo da bude poznato šta znači kad se kaže da neko treba da bude diskretan...

Sad je pre svega važno da naučimo decu, a ne da im se podsmevamo zbog neznanja. Kad sam jednog osmaka pitala, kako bi najlakše zapamtio značenje nekih reči koje ne razume, rekao mi je - bilo bi dobro kad bi svaka imala neki video klip ili tizer.

Glumica: Jadranka Selec

Urednik: Mirjana Blažić

broj komentara 0 pošalji komentar