Tokovi poezije

Marko Paunović: Sporo hodanje u (1)

Slušaćete poemu „Sporo hodanje u – Ambijenti na tekstove Slobodana Tišme” iz autorove neobjavljene zbirke „Spora hodanja”.

Poetsko-teorijski tekstovi Marka Paunovića predstavljaju primer konceptualne jezičke (l=a=n=g=u=a=g=e) poezije, a ujedno su i polazišta za nastanak njegovih elektro-akustičkih kompozicija. Ove poeme su u domenu vizuelne poezije koja je ukorenjena u eksperimentalnim neoavangardnim radikalnim praksama. Kako svojom autorefleksivnošću govore o samom činu sopstvenog nastajanja, pri svakom izvođenju zalaze u polje lecture performans-a.

Čita: Marica Milčanović
Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar