Studije i ogledi

Aleksandar Petrović: Plotinova podeljena metafizika iz negativnih osnova sveta života

U emisiji STUDIJE I OGLEDI u četvrtak i petak možete slušati tekst Aleksandra Petrovića „Plotinova podeljena metafizika iz negativnih osnova sveta života”.

Kao što je poznato, prema Plotinu, prvo načelo je jedno, duh je jedno i mnogo, duša je i jedna i mnoštvena, a tela su uvek mnoštvena. Duša je kao čista ipostaz u svojoj mnogoslojevitosti viša kada je u tešnjoj vezi sa duhom (kao kreativna sila i duša svega u fizičkom univerzumu), a niža kada je partikularna, jer ishodi oduševljavajući tela, zvezde i živa bića. Sve duše, opet, potiču od jedne kroz odnos jednog i mnogog, istog i različitog. Sa dušom svega povezana je i priroda, obrazujući s njom pograničnu realnost. Tako je pokretna igra duše rođenje i smrt, a iz optičkog ugla, kosmos je savršen jer podražava idejni model. Kako zapaža Aleksandar Petrović, Plotin je ovakvim stavovima pokazao pristrasnost, jer mu se čini da je on lepši od originala, i njegova spiritualizacija se graniči sa igrom formi koje ih povezuje sa duhom i jednim. Čulne rekonstrukcije ne mogu da budu više od dešavanja u fizičkom svetu, koji je, kao prožet materijom, podeljen, nepodoban za dostojan i slobodan život. Time se ostvaruje i izvestan ciničan pristup. Dakle, Plotin ne uvažava ideju kosmosa u predipostasnom smislu i njegova „slika sveta" je daleko ukrućenija od one koju su misaono predstavili Platon i Aristotel.

Čitala Marica Milčanović.
Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar