Sa beogradskih scena – Autorski koncert Mirjane Živković

Reprodukujemo snimak dela autorskog koncerta Mirjane Živković, koji je pod nazivom „Strune” održan 11. marta ove godine u Studentskom kulturnom centru

Rođena 1935. godine, Mirjana Živković je studirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirala 1964. godine. Tokom šezdesetih godina usavršavala se u Parizu, u klasama Nađe Bulanže i Olivijea Mesijana. Godine 1976, postala je vanredni, a potom i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 1998. do 2001. godine bila je šef katedre za teorijske predmete na ovoj visokoškolskoj instituciji. Dobitnica je mnogih značajnih nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju nagrade Radio-televizije Beograd, potom nagrada „Stevan Hristić" 1964. (za Simfoniju polifoniku), prva nagrada Fontenblo konzervatorijuma u Francuskoj 1968. godine (za Inkantacije), te nagrade Udruženja kompozitora Srbije i Univerziteta umetnosti u Beogradu za pedagoški rad.

Pedagoški rad Mirjane Živković, kojim je znatno osavremenila nastavu muzičko-teorijskih disciplina na Fakultetu muzičke umetnosti, posebno na polju harmonije i harmonske analize, nagrađen je zlatnom plaketom i Poveljom za životno delo Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Napisala je i veći broj udžbenika i muzičko-teorijskih radova, među kojima posebno mesto zauzimaju radovi o stvaralaštvu Josipa Slavenskog.

U uvodnoj reči za ovaj koncert, autorka je istakla da je melodija, pored harmonije, za nju uvek predstavljala vodilju u doživljavanju i kreiranju muzike. Otuda njena sklonost ka gudačkim instrumentima, te je odlučila da ovom prilikom priredi koncert na kome će biti zastupljene kompozicije za ove instrumente, kao i za klavir i harfu. Redosled kompozicija na programu prati hronologiju njihovog nastanka, kako bi se bolje upoznali sa različitim faza njenog muzičkog izraza.

Koncert je otvoren kompozicijom Pasakalja za solo violinu Mirjane Živković iz 1965. godine. Slede ostvarenja: Zapis za violinu i klavir, Duo za violinu i violončelo, napisan 1992. godine, Sonata za violončelo i klavir iz 2011. godine, Rondo sekvenca za kontrabas i klavir kao i Ađitato za violinu i harfu i Mali kvartet za prijatelje za violinu, violončelo, harfu i klavir, napisan 2018. godine povodom ovog autorskog koncerta.

Urednica emisije Marija Vuković

broj komentara 0 pošalji komentar