Naučni skupovi

Postistina u savremenom dobu – govori Mašan Bogdanovski (2)

U drugoj večerašnjoj emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati završni deo izlaganja Mašana Bogdanovskog „Avgustinova kritika pojma istinolikosti”, kao i prateću diskusiju u kojoj učestvuju Duško Prelević, Ljiljana Radenović i autor. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofkog društva.

Avgustinova rasprava o pojmu istinolikosti javlja se unutar kritike akademičarskog skepticizma u spisu Contra Academicos. Razmatrajući istorijski deo te rasprave, Mašan Bogdanovski zastupa tezu da skeptici u Akademiji u stvari nisu ni koristili pojam istinolikosti, sem, eventualno, Filona iz Larise, Ciceronovog učitelja. Na osnovu detaljne analize Avgustinovog argumenta, autor uočava da ako skeptici tvrde da ne znaju šta je istina, onda je apsurdno to što neka verovanja smatraju bližim ili sličnijim istini. Naime, od tri uslova koja možemo da raščlanimo u odgovarajućoj situaciji, skeptiku na raspolaganju ostaje samo jedan, ali je zadovoljavanje tog uslova dovoljno da nema nikakve nekonzistentnosti ili apsurdnosti u skeptičkom pripisivanju istinolikosti nekim iskazima. Razmatranje ove antičke teme iz savremene perspektive omogućava da sagledamo aktuelnost Avgustinove kritike pojma istinolikosti i potencijalnih skeptičkih odgovora za današnje nedoumice o istini i postistini.

Sledećeg petka, 21. juna, možete pratiti izlaganje Ljiljane Radenović „Istina i postistina u doba sentimentalizma" sa ovog naučnog skupa.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar