Vek harmonike – Album "Sonate u Gojino doba" Helmuta Jakobsa

Predstavićemo album "Sonate u Gojino doba" Helmuta Jakobsa, koji je ove godine objavila diskografska kuća Augemus.

© Frank Preuss

Albumi ovog nemačkog harmonikaša obično su strogo tematski određeni, te je izdanje koje večeras predstavljamo posvećeno sonatama generacije španskih autora koji su sarađivali sa Domenikom Skarlatijem.

Nakon Skarlatijevog angažovanja na portuglaskoim dvoru, koje je okončano 1729. godine, kompozitor se najpre seli u Sevilju, a potom i u Madrid, gde je bio kapelmajstor u službi princeze Marije Barbare. Najveći deo od njegovih skoro šest stotina sonata za čembalo nastao je u Španiji, neretko upravo kao deo časova koje je imao sa princezom, a od 1746. i kraljicom Španije. Pored toga, u ovom periodu je počeo sve češće da grupiše jednostavačne sonate u muzički artikulisane sledove od dve ili tri sonate u istom ili istoimenom tonalitetu, nudeći na taj način svojevrsni prelazni oblik ka višestavačnoj kompoziciji. Zahvaljujući Skarlatijevom radu, u Španiji se formirala snažna i inventivna škola kompozitora mlađe generacije poput Sebastijana Albera i Antonija Solera, sa kojima je i sam Skarlati sarađivao.

Iako je na albumu predstavljen samo mali broj onih autora koji su pisali jednostavačne sonate, Jakobs je izabrao one najreprezentativnije iz različitih delova Španije, predstavljajući na taj način različitost individualnih stilova ovog žanra.

Helmut Jakobs rođen je 1957. godine u Bonu, a studije harmonike završio je u klasi Gvida Vagnera. Paralelno je studirao i Romanistiku i germanistiku u rodnom gradu. Pored intenzivne koncertne aktivnosti, Jakobs nije zapostavio pedagoški rad sa studentima na Univerzitetima u Esenu i Pekingu. U njegovoj diskografiji nalazi se desetak albuma sa delima autora različitih epoha u rasponu od baroka do kasnog XX veka, koje je uglavnom objavila Berlinska akademija umetnosti. Jedan je od retkih koji nastoji da oživi zaboravljena dela za englesku koncertinu i harmonijum, instrumente koji poput harmonike imaju metalne jezičke.

Urednica emisije: Marija Vuković.

broj komentara 0 pošalji komentar