Noćne promenade

Dela Džona Kupera, Kristofera Taja, Dominika Milera i dua Teo Jergensman - Albreht Maurer.

01.15 Džon Kuper
Žalobne pesme
Izvode ansambli L Žarden de kurtoazi i Seladon

01.45 Kristofer Taj
Muzika za instrumentalne konsorte
Izvodi ansambl Fantazam

02.55 Teo Jergensman - Albreht Maurer
Album Himne noći (2017)

03.45 Dominik Miler
Albuma Absynthe (2019)

04.30 Džon Kuper
Maske štitonoše (1614)
Pogrebne suze (1606)
Izvode ansambli L Žarden de kurtoazi i Seladon


 

broj komentara 0 pošalji komentar