Noćne promenade

Ostvarenja Pitera Skaltorpa, Jozefa Rajnbergera, Otmara Šeka, Etel Smajt i Johana Rufinače.

01.00 Johan Rufinača
Uvertira za „Mladu iz Mesine" (14:11)
Izvodi: Filharmonijski orkestar BiBISija pod upravom Đanandree Nozede

01.15 Etel Smajt
Koncert za violinu, hornu i orkestar (26:55)
Izvode: Mari-Luiz Nojneker, horna, Saško Gavrilov, violina i Filharmonija Severnonemačkog radija iz Hanovera pod upravom Urija Majera.

01.40 Jozef Rajnberger
Klavirski trio broj 3 u Be duru opus 121 (26:33)
Izvodi: Trio Parnas

02.05 Johan Rufinača
Simfonija broj 6 u De duru (56:56)
Izvodi: Filharmonijski orkestar BiBISija pod upravom Đanandree Nozede

03.00 Otmar Šek
Koncert za hornu i gudački orkestar opus 65 (17:27)
Izvode: Mari-Luiz Nojneker, horna i Filharmonija Severnonemačkog radija iz Hanovera pod upravom Urija Majera

03.20 Jozef Rajnberger
Klavirski trio broj 4 u Ef duru opus 191 (28:50)
Izvodi: Trio Parnas

03.50 Piter Skaltorp
Četiri kratka komada za klavirski duo (8:27)
Izvode: Maks Kuk i Deril Kut, klaviri
Kalabona (3:56)
Izvodi: Linda Kuvars, klavir
Noćni komadi (6:44)
Izvodi: Robert Čemberlen, klavir
Planine (4:23)
Izvodi: Gudrun Bilarc, klavir
Đilile (4:48)
Nokturnal (7:00)
Izvodi: Robert Čemberlen, klavir
Sonatina (7:05)
Izvodi: Aleks Furman, klavir
Koto I (6:33)
Koto II (5:05)
Pejzaž (12:43)
Izvodi: Majkl Hanan, klavir

broj komentara 0 pošalji komentar