Johan Georg Likl i duhovna muzika

Pratićete drugu emisiju ciklusa kojim obeležavamo 250 godina od rođenja austrijskog kompozitora Johana Georga Likla. U septembarskom ciklusu sagledaćemo Liklov doprinos duhovnoj muzici, u kontekstu stvaralaštva njegovih savremenika.

Mihael Hajdn bio je vodeći austrijski kompozitor duhovne muzike u periodu kada je Likl stupao na muzičku scenu. Rođen 1737. godine, Mihael Hajdn je muzičko obrazovanje stekao u Beču, a 1762. godine došao je u Salcburg kao koncertmajctor i ostao u ovom gradu sve do svoje smrti, odbijajući druge, neretko prestižne ponude aristokratskih dvorova. Mihael Hajdn je u Salcburgu prevashodno imao zaduženja u vezi sa komponovanjem crkvenih vokalno-instrumentalnih dela, po kojima je bio nadaleko čuven. Sačuvano je skoro 40 misa ispisanih urednim perom Mihaela Hajdna, nastalih u periodu od 1754. do 1806. godine, među kojima se nalaze i tri rekvijema, odnosno mise za mrtve. Emitovaćemo drugi Rekvijem Mihaela Hajdna, u ce-molu, nastao oko 1792. godine, u kome posebnu pažnju privlači originalni postupak građenja kontrapunktskih odnosa između horskih glasova i orkestarskih deonica.

Do samog kraja svoje karijere, Johan Georg Likl je izrađivao rukopisne prepise duhovnih dela svojih savremenika koje je izvodio kao kapelmajstor u katedrali u Pečuju. Uticaj autora poput Volfganga Amadeusa Mocarta, Ludviga van Betovena, ali i Luiđija Kerubinija, sreću se u Liklovim poznim delima, poput njegovog Rekvijema u ce-molu, komponovanom 1830. godine.

Autor Srđan Atanasovski.

broj komentara 0 pošalji komentar