Razum i osećajnost

Premijerni snimak „Klavirskih sonata za poznavaoce“ Danijela Gotloba Tirka.

Ovaj severnonemački kompozitor, izvođač, teoretičar i pedagog, ostao je u istoriji zapamćen pre svega kao autor didaktičkog spisa Klavirska škola iz 1789. godine, koji je bio jedan od najznačajnijih izvora za proučavanje prakse izvođenja na instrumentima sa dirkama. Kao student Gotfrida Augusta Homilijusa, nekadašnjeg učenika Johana Sebastijana Baha, Tirk je bio naslednik ugledne severnonemačke izvođačke škole, a poput svojih prethodnika, ova aktivnost je bila neraskidivo povezana sa komponovanjem, kao i sa pedagogijom. Tirkove prve klavirske sonate objavio je izdavač Brajtkopf u Lajpcigu 1776, a o njihovoj popularnosti svedoči podatak da su ubrzo po objavljivanju bile rasprodate. Tokom osamdesetih i devedesetih godina 18. veka, Tirk je objavio još 7 tomova sonata, uglavnom namenjenih učenicima i ljubiteljima muzike, a posebno su interesantne Klavirske sonate za poznavaoce iz 1789. godine koje su, kako je naglašeno, bile namenjene profesionalnim pijanistima.

Tirkove klavirske sonate su proizvod njegovog razumevanja ekspresivnog potencijala ovog žanra, na način na koji se on razvijao u severnoj Nemačkoj sredinom 18. veka. Za ovog autora, sonata je predstavljala savršeni medijum u kojem je mogao da iskaže svoje najsmelije i najeksperimentalnije ideje. On je bio dobar poznavalac „muzičke gramatike" svoje ere, te je u svojim delima koristio najinteresantnije formalne i ekspresivne elemente, popularne kako u klavirskoj, tako i simfonijskoj muzici tog doba.

Urednica emisije: Ivana Neimarević

broj komentara 0 pošalji komentar