Noćne promenade

Kompozicije Jana Sibelijusa, Franca Šuberta, Kloda Debisija, Morisa Ravela, Đerđa Ligetija, Pola Dikaa, Modesta Musorgskog, Igora Stravinskog i Džordža Bendžamina

01.00 Jan Sibelijus
Simfonija broj 7 u Ce-duru opus 105
Izvodi Filharmonija Bi-Bi-Sija, pod upravom Jona Sturgordsa. Snimak je zabeležen na Festivalu Proms 24.juna prošle godine


01.25
Franc Šubert
Četiri pesme (15.55)
Izvode Elizabet Vots – sopran i Filharmonija Bi-Bi-Sija, a diriguje Jon Sturgords
Fantazija u Ce-duru (20.57)
Izvode članovi Filharmonije Bi-Bi-Sija i pijanista Luj Lorti, a diriguje Jon Sturgords. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 24. juna prošle godine na Festivalu Proms


02.00 Modest Musorgski
Noć na golom brdu
Izvode članovi Nacionalnog omladinskog orkestra Velike Britanije, pod upravom Džordža Bendžamina. Koncert zabeležen na Promsu, 4. avgusta 2018. godine


02.15 Moris Ravel
Koncert za klavir i orkestar u De-duru – za levu ruku
Izvode: Tamara Stefanović – klavir i Nacionalni omladinski orketar Velike Britanije, pod upravom Džordža Bendžamina. Koncert zabeležen na Promsu, 4. avgusta 2018. godine


02.35 Đerđ Ligeti
Lontano za simfonijski orkestar
Izvode Nacionalni omladinski orketar Velike Britanije, pod upravom Džordža Bendžamina. Koncert zabeležen na Promsu, 4. avgusta 2018. godine


02.50 Klod Debisi
Igre (17.32)

Moris Ravel
Sonata za violinu u Ge-duru (16.53)
Izvodi Orkestar Romanske Švajcarske, a diriguje je Džonatan Not. Solista je Rene Kapison. Koncert sa prošlogodišnjeg festivala Proms (8. avgusta)


03.20 Igor Stravinski
Muzika iz baleta Petruška
Izvodi Orkestar Romanske Švajcarske, a diriguje je Džonatan Not. Koncert sa prošlogodišnjeg festivala Proms (8. avgusta)


04.00 Pol Dika
Simfonijski skerco – Čarobnjakov šegrt (11.13)

Moris Ravel
Koncert za klavir i orkestar u Ge-duru (21.56)
Nastup ansambla Le Sijekl čiji je rukovodilac Fransoa-Gzavije Rot, koji je zabeležen 29. juna prošle godine na festivalu Kisinško leto u bavarskom gradu Bad Kisingen. Solističku deonicu svirala Alis Sara Ot


04.30 Klod Debisi
Prelid za popodne jednog fauna (8.40)
More (22.28)

Moris Ravel
Valcer (12.13)
Nastup ansambla Le Sijekl čiji je rukovodilac Fransoa-Gzavije Rot, koji je zabeležen 29. juna prošle godine na festivalu Kisinško leto u bavarskom gradu Bad Kisingenbroj komentara 0 pošalji komentar