Noćne promenade

Kompozicije Georga Matijasa Mona, Karla Marije Vebera i Georga Kristofa Vagenzajla

01.20 Georg Matijas Mon
Simfonija u Ge-duru
Simfonija u Be-duru
Simfonija u Es-duru
Izvodi ansambla Larpa Festante pod upravom Mihi Gaig


01.50 Karl Marija Veber
Uvertire Eurijante, Gospodar duhova, Abu Hasan i Jubilej
Svira Filharmonija orkestar pod upravom Volfganga Zavališa


02.15 Georg Matijas Mon
Koncert za violinu, gudače i kontinuo u Be-duru
Koncert za čembalo, gudače i baso kontinuo u ge-molu
Solisti su Mari Utiger, violina i Sabine Bauer, čembalo. Sudeluje ansambl La Stađone pod upravom Mihaela Šnajdera


02.45 Karl Marija Veber
Uvertire Čarobni Strelac, Precioza i Oberon
Svira Filharmonija orkestar pod upravom Volfganga Zavališa


03.10 Georg Matijas Mon
Simfonija a kvatro u Be-duru
Simfonija u De-duru
Simfonija u A-duru
Izvodi Ansambl Larpa Festante pod upravom Mihi Gaig


03.35 Georg Kristof Vagenzajl
Koncert u Es-duru za obou, fagot i orkestar
Svira Kapela akademika iz Beča pod upravom Eduarda Melkusa


04.00 Georg Matijas Mon
Koncert u ge-molu za violončelo i gudački orkestar
Končertino fugato u ge-molu za violinu i gudački orkestar
Svira Kapela akademika iz Beča pod upravom Eduarda Melkusa


04.25 Karl Marija Veber
Sedam varijacija na temu Dođi, prelepa Dorina opus 7
Velika poloneza
Svira Mihael Endres

broj komentara 0 pošalji komentar