Noćne promenade

Kompozicije Bernharda Henrika Krusela, Franca Bervalda, Ludviga Normana i Geira Tveita

00.45 Bernhard Henrik Krusel
Koncert za klarinet broj 2 u ef-molu opus 5
Solista je Per Bilman - klarinet, a Kamernim orkestrom iz Upsale diriguje Žerar Korsten


01.10
Franc Bervald
Simfonija broj 4 u Es-duru
Simfonija broj 1 u ge-molu

Izvodi Simfonijski orkestar iz Geteborga, a diriguje Neme Jervi


02.05 Geir Tveit
Varijacije na narodnu pesmu iz Hardangera za dva klavira i orkestar
Sviraju Hovard Gimse i Gunila Sisman, a Kraljevskim škotskim nacionalnim orkestrom diriguje Bjarte Engeset


02.35
Tomas Arn
Trio sonata broj 1 u A-duru
Trio sonata broj 2 u Ge-duru
Trio sonata broj 3 u Es-duru
Trio sonata broj 4 u ef-molu

Izvodi ansambl Kolegijum muzikum 90


03.15 Bernhard Henrik
Krusel
Koncert za klarinet u Es-duru broj 1 opus 1
Sviraju: Per Bilman - klarinet i Kamerni orkestar iz Upsale pod upravom Žerara Korstena


03.35
Geir Tveit
Klavirski koncert broj 4 opus 130 pod nazivom „Aurora Borealis”
Svira Hovard Gimse, a Kraljevskim škotskim nacionalnim orkestrom diriguje Bjarte Engeset


04.05 Tomas Arn
Trio sonata broj 5 u De-duru
Trio sonata broj 6 u ha-molu
Trio sonata broj 7 u e-molu

Izvodi ansambl Kolegijum muzikum 90


04.35
Ludvig Norman
Sonata za violončelo u De-duru opus 28
Izvode violinčelista Mats Lidstrem i pijanista Bengt Forsbergbroj komentara 0 pošalji komentar