Predavanja – Dragan Ćalović: Svet islamske umetnosti

U emisiji PREDAVANjA možete slušati snimak izlaganja Dragana Ćalovića „Svet Islamske umetnosti”, koje je održano 29. marta u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu.

Povodom obeležavanja četrdeset godina od osnivanja Estetičkog društva Srbije, tokom marta i aprila u Kolarčevoj zadužbini održava se ciklus predavanja „Estetika danas", a izlaganje Dragana Ćalovića Svet islamske umetnosti četvrto je i završno u okviru ovog ciklusa.

Konstrukciju „svet islama" u ovom kontekstu ne treba poistovetiti sa pojmom islamskog sveta, koji referiše na ukupnost društveno-političkih odnosa na prostorima naseljenim muslimanskim stanovništvom. Nasuprot tome, svet islama nije nešto što je teritorijalno uslovljeno, već predstavlja celokupnost diskursa, narativa, uverenja, tradicija i praksi formiranih pod dominantnim uticajem islama ili prilagođenih ovom uticaju za potrebe islamske zajednice. Shodno tome, islamska umetnost se ne sagledava kao deo islama, već kao deo specifičnog sveta umetnosti.

Dragan Ćalović smatra da delo ne možemo interpretirati kao islamsko ako samo odražava sliku o islamskom svetu, već je neophodno da bude izraz autorove suštinske upućenosti, povezanosti i dubokog poznavanja ili iskrenog doživljavanja ovog sveta, dakle, ne odraz jednog stereotipnog viđenja ili fascinacije nečim drugačijim. To znači da pojava orijentalnih motiva u različitim umetnostima ne može biti smatrana dovoljnim razlogom da određeno delo smatramo produktom islamske umetnosti. Osim toga, islamska umetnost je ona koja, između ostalog, produkuje svet islama, što znači da na ovaj način shvaćena dela islamske umetnosti mogu, ali ne moraju nužno učestvovati u utemeljenju, učvršćivanju, građenju i održavanju sveta islama.

Urednica emisije Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar