Sa beogradskih scena

Snimak koncerta horske i kamerne muzike akademika Srpske akademije nauka i umetnosti koji je održan 21. novembra 2016. godine u Kolarčevoj zadužbini, kao jedan od tri u nizu povodom obeležavanja 175 godina postojanja ove ugledne institucije

Naziv Kraljevsko-srpska akademija službeno je uveden zakonom 1. novembra 1886. godine, a ova institucija bila je naslednik imovine Srpskog učenog društva i nastavljač njegove misije. Pod imenom Kraljevsko-srpska akademija postojala je sve do 1947, kada je preimenovana prvo u Srpska akademija nauka, a potom i u Srpska akademija nauka i umetnosti, kako je i danas naziv ove institucije.

Čućete kako Mešoviti hor Radio-televizije Beograd, pod upravom Bojana Suđića izvodi Svjati, Bože Stevana Hristića, Njest svjat Stevana Mokranjca, Proletnju zoru Josifa Marinkovića iz 1899. godine, potom Kozar Stavna Mokranjca, a zatim i ostvarenje Vragolan Petra Konjovića.

Drugi deo koncerta bio je posvećen kamernoj muzici domaćih akademika. Ovaj segment je otvoren kompozicijom Ostinato super tema Oktoiha Ljubice Marić za klavir, harfu i gudački orkestar. Započeta, ali nikada dovršena, Muzika oktoiha kao ciklus dela zasnovanih na osam glasova Osmoglasnika, reprezentuje osnovne stvaralačke intencije Ljubice Marić, usmerene ka savremenom, originalnom kompozicionom odzivu na drevne srednjovekovne muzičke i vanmuzičke artefakte. Kompozicija Ostinato super tema oktoiha zasnovana je na petom glasu Osmoglasnika, a kako je primetio muzikolog Stefan Cvetković, „muzički je realizovana u instrumentalnoj dihotomiji klavira kao „protagoniste" melodijskog obrasca petog glasa koji se izlaže u srednjoj lagi i ostalih instrumenata koji sprovode motivsko tkanje u dubokom i visokom registru".

U nastavku ćete čuti Končertino za klavir, gudački orkestar i dve harfe Vasilija Mokranjca. U ovom ostvarenju iz 1958. godine primetni su principi neobarokne koncepcije oblika, a po rečima pijaniste i kompozitora Dušana Trbojevića „nekonfliktno jedan pored drugog stoje elementi baroka, apartne impresionističke zvučnosti laganog stava i folklorne ritmičke stihije finala". Do kraja emisije SA BEOGRADSKIH SCENA slušaćete Divertimento za gudački orkestar, vibrafon i udaraljke Dušana Radića.

Urednica emisije Marija Vuković

broj komentara 0 pošalji komentar