Zapisi s predumišljajem

Ljudi, njihova dela i tragovi koje su ostavili, od najranijih dana privlačili su pažnju autora emisije „Zapisi sa predumišljajem“, slikara Milutina Dedića. Ovaj naš poznati slikar s vremenom je sve više uviđao važnost tragova minulih vremena, čak i onda kada su mitovi i legende nadmašivali istorijske činjenice. U želji da sveobuhvatnije sagleda ljude i njihova dela, autor je, pored proučavanja odgovarajuće literature i arhivske građe, svoja istraživanja potkrepio i putovanjima, sa kojih nam donosi autentične, zanimljive priče.
Sve epizode serijalaZapisi s predumišljajem

Prethodne emisije

petak, 06. sep 2019, 13:45

Duhovni i kameni visovi ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 30. avg 2019, 13:45

Svetlost jača od mraka ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 16. avg 2019, 13:45

Razvoj zanatstva u Foči imao je izuzetnu ulogu u njenoj istoriji ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 09. avg 2019, 13:45

Svevremenski otkuciji ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 02. avg 2019, 13:45

„Jefimijini dani” ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 26. jul 2019, 13:45

Manastir Svetog Joakima i Ane u selu Rutošima poznat je u narodu ovoga kraja kao crkva Janja u starome Vlahu ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 19. jul 2019, 13:45

Na razmeđi ponora i neba ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 12. jul 2019, 13:45

Crna Gora u očima slikara ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

petak, 28. jun 2019, 13:45

U zemlji legendi svaka legenda je istinita ...

Zapisi s predumišljajem

pročitaj

Sve epizode serijalaZapisi s predumišljajem