Аутограм

Фантазије за виолину, Георга Филипа Телемана

Георг Филип Телеман је написао 72 фантазије за солистичке инструменте: 12 од њих намењено је виолини. Ова раскошна дела објављена су 1735. године, непосредно пред његов одлазак у Париз. У то време Телеманов стил је почео да се удаљава од хармонске и контрапунктске сложености позног барока ка мелодичнијем, галантном стилу. Међутим, виолинске фантазије гледају у оба смера: у њима срећемо фуге, али и тада модерне плесне форме. Аутор овде истражује и могућности виолине да истовремено свира и мелодијску линију и њену пратњу, као и да подржи неколико контрапунктских линија. Виолинисти у 18. веку четири жице које су им на располагању нису нужно називали по редоследу или штимовању, већ појединачним именима: cantino, canto, tenore и basso, што је и композиторима и извођачима стварало утисак вишегласја који допире из једног јединог инструмента.

У данашњем Аутограму, ове Телеманове фантазије слушамо у интерпретацији виолинисте Ендрјуа Манцеа.

Аутор емисије је Ивана Комадина.

број коментара 0 Пошаљи коментар
Аутограм Аутограм

Аутор:
Ивана Комадина, Горица Пилиповић, Маја Чоловић Васић, Зорица Премате и Радош Митровић

У АУТОГРАМУ представљамо значајна дела која најпотпуније рефлектују домете и уметничку личност неког аутора у појединим сегментима његовог опуса. [ детаљније ]