Токови поезије

Марко Пауновић: Споро ходање у (1)

Слушаћете поему „Споро ходање у – Амбијенти на текстове Слободана Тишме” из ауторове необјављене збирке „Спора ходања”.

Поетско-теоријски текстови Марка Пауновића представљају пример концептуалне језичке (l=a=n=g=u=a=g=e) поезије, а уједно су и полазишта за настанак његових електро-акустичких композиција. Ове поеме су у домену визуелне поезије која је укорењена у експерименталним неоавангардним радикалним праксама. Како својом ауторефлексивношћу говоре о самом чину сопственог настајања, при сваком извођењу залазе у поље lecture performans-а.

Чита: Марица Милчановић
Уредник: Предраг Шарчевић

број коментара 0 Пошаљи коментар