Разум и осећајност - Симфоније Леополда Моцарта

Слушаћете интерпретације Словачког камерног оркестра под управом Бохдана Вархала.

Поред духовних вокално-инструменталних дела, симфоније представљају једно од два главна поља композиторског рада Леополда Моцарта. У каталогу дела овог аутора налази се преко седамдесет симфонија. Иако је велики део његових композиција изгубљен, бројне симфоније су сачуване, неретко у уредним ауторизованим преписима, што говори о значају који је сам композитор придавао овом жанру. Ово се може закључити и на основу самих симфонија, које показују високи степен софистициране композиторске технике и које прате развој симфонијског жанра у Немачкој и Аустрији у рукама значајно млађих композитора. Ипак, релативно мали број ових дела доступан је у модерним нотним издањима.

Симфоније Леополда Моцарта по правилу су пријемчива дела, са наглашеним фолклорним призвуком, јасном формом и периодичном структуром, те типизираном инструментацијом. Одређени број ових дела стоје на размеђу симфонијске и концертантне музике. По правилу, реч је о симфонијама са пасторалним или ловачким елементима, у којима је као концертантни инструмент најчешће употребљена природна хорна. Због атрактивне инструментације ове симфоније убрајају се у најпопуларнија дела Леополда Моцарта.

Аутор текста: Срђан Атанасовски
Уредница емисије: Ивана Неимаревић

број коментара 0 Пошаљи коментар