Научни скупoви

Књижевне теорије 20. века – Говори Јован Попов

Са недавно одржаног скупа „Књижевне теорије 20. века” у Институту за књижевност и уметност у Београду, преносимо излагање професора Јована Попова о рецепцији структурализма у Србији.

Структурализам је један од најснажнијих књижевно-теоријских и филозофских токова двадесетог века. У тај ток укључили су се велики руски и чешки теоретичари књижевности, као и француски филозофи. Попов показује на које начине је структурализам продирао у Србију те ко су били његови најзначајнији представници на овим просторима. На сваки начин предњачили су Сретен Марић, као сјајан познавалац француске интелектуалне сцене, Никола Милошевић као оригинални тумач структуралистичких мотива и плодан писац, те Иван Чоловић у трострукој улози: издавача, тумача и преводиоца. Жива активност која се развија од средине шездесетих година све до деведесетих, пре свега у часописима, зборницима, али и књигама, сведочи о снази, разгрантости и квалитету овдашње књижевно-теоријске сцене.

Уредник Иван Миленковић

број коментара 0 Пошаљи коментар