Разум и осећајност – Концерти за чембало штајерских аутора

Слушћете дела из средине 18. века, сачувана у рукопису из Птуја.

У време владавине Марије Терезије, у музици су се паралелено развијали стилови које данас означавамо одредницом „преткласике" која у себи сакрива обиље карактеристично за прелазне стилске епохе. У ово време, кодификовани су жанрови који ће дефинисати музику наредних епоха, попут симфоније, гудачког квартета и клавирског концерта. Управо је пут ка утемељењу овог последњег жанра водио преко низа концертантних дела писаних за различите инструменте са диркама, а недетерминисаност солистичког инструмента указује на флексибилност оваквих партитура које је било могуће изводити на оргуљама, чембалу, фортепијану и касније, клавиру. Док су први концерти за инструменте са дирикама Јохана Себастијана Баха често бити аранжмани његових концерата за виолину или обоу, током четрдесетих и педесетих година 18. века у Хабзбуршком цаству су почели да настају концерти искључиво писани за инструменте са диркама које су компоновали углавном оргуљаши. Једна од збирки ових дела пронађена је 1941. године у словеначком Птују, где се у рукопису налази тридесет једна композиција, од којих чак двадесет седам не постоје у другом извору. Вечерас ћете, тако, слушати остварења Јохана Адама Шајбла, Јохана Михаела Штајнбахера, Георга Кристофа Вагензајла и анонимног аутора, чији су концерти за инструменте са диркама сачувани у овој необичној збирци.

Уредница емисије: Ивана Неимаревићброј коментара 0 Пошаљи коментар