Студије и огледи

Александар Петровић: Плотинова подељена метафизика из негативних основа света живота

У емисији СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ у четвртак и петак можете слушати текст Александра Петровића „Плотинова подељена метафизика из негативних основа света живота”.

Као што је познато, према Плотину, прво начело је једно, дух је једно и много, душа је и једна и мноштвена, а тела су увек мноштвена. Душа је као чиста ипостаз у својој многослојевитости виша када је у тешњој вези са духом (као креативна сила и душа свега у физичком универзуму), а нижа када је партикуларна, јер исходи одушевљавајући тела, звезде и жива бића. Све душе, опет, потичу од једне кроз однос једног и многог, истог и различитог. Са душом свега повезана је и природа, образујући с њом пограничну реалност. Тако је покретна игра душе рођење и смрт, а из оптичког угла, космос је савршен јер подражава идејни модел. Како запажа Александар Петровић, Плотин је оваквим ставовима показао пристрасност, јер му се чини да је он лепши од оригинала, и његова спиритуализација се граничи са игром форми које их повезује са духом и једним. Чулне реконструкције не могу да буду више од дешавања у физичком свету, који је, као прожет материјом, подељен, неподобан за достојан и слободан живот. Тиме се остварује и известан циничан приступ. Дакле, Плотин не уважава идеју космоса у предипостасном смислу и његова „слика света" је далеко укрућенија од оне коју су мисаоно представили Платон и Аристотел.

Читала Марица Милчановић.
Уредница циклуса Тања Мијовић.

број коментара 0 Пошаљи коментар