Антологија српске музике

Дела Светомира Настасијевића: Одломци из музичке драме Ђурађ Бранковић и Осам балканских игара за оркестар.

Рођен 1. априла 1902. године у Горњем Милановцу, Светомир Настасијевић је бављење музиком започео у гимназији похађајући часове виолине. Потом је завршио архитектонски одсек на београдском Техничком факултету, а упоредо је суделовао и као виолиниста у ансамблима попут оркестра Станковић и Колегијум Музикум. У периоду од 1935. и 1936. године радио је као помоћник редитеља београдске Опере, а 1940. године радио је и као генерални секретар музичког програма Радио Београда.

У Настасијевићевом опусу заступљени су готово сви жанрови. Стилизовани елементи српске народне музике, како истиче Властимир Перичић, одликују највећи број његових дела, а остварени су једноставним композиционо-техничким средствима. Форма је често слободна, док хармонија почива претежно на дијатонској основи, освеженој благим дисонанцама и модалним обртима који проистичу из латентних хармонских особина фолклорног материјала.

Емисију уређује: Ирина Максимовић Шашић.

број коментара 0 Пошаљи коментар