Студије и огледи

Милан Суботић: „Руски свет“ – између националног и цивилизацијског дискурса.

У циклусу „Студије и огледи“, од понедељка, 30. септембра, до четвртка, 3. октобра, можете слушати текст Милана Суботића „Руски свет“ – између националног и цивилизацијског дискурса.

Студија Милана Суботића је део обимније монографије посвећене истраживању пољске, украјинске и руске политике историје која ће ускоро бити објављена у београдској „Фабрици књига". У тексту који емитујемо анализиран је настанак, значење и употреба концепта „руски свет" у политичком дискурсу савремене Русије. Полазећи од увида у вишезначност и неодређеност овог концепта, аутор разликује три основна модуса његове употребе. У првом, „руски свет" означава скуп свих заједница и појединаца које повезује заједнички језик и идентификација са руском културом. У званичном дискурсу овај концепт обухвата све држављане (независно од њихове етничке припадности) данашње Руске Федерације, руско-језичке становнике бившег Совјетског Савеза, као и припаднике руске дијаспоре широм света.

У другом, уже националном значењу, „руски свет" се дефинише помоћу категорије „сународника" која означава етничке Русе и руско-језичке припаднике источно-словенских народа. Насупрот томе, полазећи од парадигме плурализма „цивилизација", концепт „руског света" обухвата много ширу заједницу народа који деле осећање припадности посебној „руској цивилизацији". Различита одређења вредносних карактеристика те „цивилизације" - од религијских (православље), преко друштвених (солидарност и колективизам), до политичких (државотворност, персонализована власт и ауторитарност) - утичу на разлике у одређењу граница „руског света". На основу изложених значења „руског света", Суботић закључује да се овај концепт може употребљавати за оправдање различитих политика - од оне која је усмерена на ширење утицаја руске културе и језика, до политике иредентизма у којој се, полазећи од концепта „подељене нације", формулише захтев за њено уједињење у оквиру једне државе.

Текст је читала Марица Милчановић.

Уредница Оливера Нушић.

број коментара 0 Пошаљи коментар