Студије и огледи

Кваме Ентони Апија: Невоља с културом

У емисији СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ од понедељка до петка можете слушати текст „Невоља с културом”, чији је аутор Кваме Ентони Апија.

Како запажа филозоф из Гане Кваме Ентони Апија, оно што брине многе заступнике и активисте, од којих су већина и политички теоретичари, није концептуална променљивост културе, већ нестајање актуелних култура. Са њиховог становишта, не можемо културе узимати озбиљно - било као индивидуално било као друштвено добро - а да се не бринемо о њиховом очувању. У тексту „Невоља с културом" аутор, у сврху преиспитивања али и пробламатизовања ове констатације, полази од самог појма „културе" и његове генеалогије, од момента када је први пут упоптребљен да би се њиме нешто објаснило, потом описује масивну надоградњу коју је кроз историју стицао, да би кроз анализу различитих облика културног диверзитета указао на парадоксе који проистичу из схватања културног диверзитета као добра по себи (вредности simpliciter).

Текст је прузет из књиге Квамеа Ентонија Апије Етика идентитета, коју је 2005. године објавио Princeton University Press.

Превела с енглеског Мирјана Стефановић.
Читала Марица Милчановић.
Уредници циклуса Тања Мијовић и Предраг Шарчевић.

број коментара 0 Пошаљи коментар