Ноћне променаде

Композиције Михаила Глике, Игнаца Плејела, Џона Марша, Роберта Шумана и и Анатолија Љадова

01.00 Џон Марш
Симфонија број 6 у Де дуру (18.29)
Изводи: Ансамбл Лондон Моцарт плејерс под управом Матијаса Бамерта


01.20 Игнац Плејел
Партита у Ес дуру (11.12)
Партита у Бе дуру (18.55)
Изводи: Дувачки октет Амфион


01.50 Роберт Шуман
Пет песама опус 40 (11. 08)
Изводе: Јонас Кауфман, тенор и Хелмут Дојч, клавир


02.00 Михаил Глинка
Варијације на песму „Benedetta sia la madre" (11.50)
Варијације на тему из опере „Фаниска" Луиђија Керубинија (5,09)
Бриљантне варијације на тему из опере „Ана Болен" Гаетана Доницетија (11.26)
Изводи: Владимир Ступел, клавир


02.25 Роберт Шуман
Песникова љубав опус 48 (28.00)
Изводе: Јонас Кауфман, тенор и Хелмут Дојч, клавир


02.55 Џон Марш
Симфонија-разговор за два оркестрa у Ес дуру (10.44)
Симфонија број 2 - Лов (14.52)
Изводи: Ансамбл Лондон Моцарт плејерс под управом Матијаса Бамерта


03.20 Игнац Плејел
Секстет у це молу (10.43)
Партита у Ес дуру (23.16)
Изводи: Дувачки октет Амфион


04.00 Михаил Глинка
Варијације на две теме из балета „Чао Канг" (5.27)
Рондо бриљантне на тему из „Капулети и Монтеги" Винченца Белинија (6,14)
Варијације на романсу „Славуј" (7.32)
Изводи: Владимир Ступел, клавир


04.20 Џон Марш
Симфонија број 7 - Лов (10 .04)
Симфонија број 8 (9.54)
Изводи: Ансамбл Лондон Моцарт плејерс под управом Матијаса Бамерта


04.40 Анатолиј Љадов
Варијације на тему „Венецијанска ноћ" Михајла Глинке (18.07)
Изводи: Владимир Ступел, клавирброј коментара 0 Пошаљи коментар