Рефлексије

Даниела Пелусо: Наративи снова у једној амазонској заједници (1)

Припадници народа Есе Еја, који живе у перуанском делу Амазоније, имена своје деце добијају у сновима. Као приповедна творевина, снови о именима упућују на митско древно доба када се животиње и људи нису разликовали и кад су њихове међусобне трансформација још биле уобичајене.

Да би се снови о именима истражили на одговарајући начин, сматра Даниела Пелусо, неопходно је анализирати представе Есе Еја о посредовању, мултиплицитету и трансформацијама бића. Полазећи од теорије мултинатуралног перспективизма бразилског антрополога Едуарда Виверосе де Кастра, ауторка нарочито подробно испитује домородачки појам „ешава" (eshawa), тј. идеју Есе Еја о личности, која сопство повезује не само с телом, већ и са свим врстама живих бића и светом духова. Есе Еје, наравно, јасно разликују различите светове, упркос њиховим понекад амбивалентним границама. Ипак, снови о именима указују на могућу кохабитацију тих различитих светова и стања бића. Пелусо аргументовано показује да у систему мишљења овог амазонског народа најзначајнија контрадикција није она између субјективног света снова и објективног света јаве, већ пре она која се односи на препознавање њихове коегзистенције, сличности и разлика.

Текст је изворно објављен 2004. године у часопису Dreaming (том 14, број 2).
Превод с енглеског језика: Душица Поповић
Чита: Александар Божовић
Уредник: Предраг Шарчевић

број коментара 0 Пошаљи коментар