Поводи

Слободан Дивјак: О филозофским аспектима појма људског идентитета

У емисији ПОВОДИ у четвртак и петак можете слушати текст Слободана Дивјака „О филозофским аспектима појма људског идентитета”.

У тексту објављеном у часопису Херетикус (број 3-4, 2017) Софија Мојсић је значајну пажњу посветила анализи дела Слободана Дивјака, а посебно Проблему идентитета. Иако аутор сматра да је интерперетација његових теза, коју је спровела Софија Мојсић, великим делом адекватна, ипак је јасно да су њихова становишта различита, те зато у овом тексту укaзује на неке спорне моменте. Наиме, како пише Слободан Дивјак: „Софија Мојсић тачно констатује да су данас комунитаризам и политика мултикултурализма довели у питање либерално-демократски принцип раздвајања политичког и културног, и примат индивидуума над политичком заједницом оживљавајући интерес за својеврсни примат и значај заједнице у односу на појединца. Тачна је и њена тврдња да су комунитаристи обновили интересовање за Хегелову теорију обичајности. Али је чињеница и то да су бројни комунитаристи инспирисани и Аристотеловим тумачењем полиса, у којем је постојало јединство између његове културне традиције као система обичаја и супстанцијалних вредности и његовог формално-институционалног уређења". Слободан Дивјак ће у великом делу текста образложити и свој став да Канта сматра модернијим од Хегела, у чему се такође разилази са Софијом Мојсић.

Уредници емисија Тања Мијовић и Предраг Шарчвић.

број коментара 0 Пошаљи коментар