Мајстори барока

Представићемо сонате за виолончело Јакоба Клајна.

Овај мање познати холандски композитор рођен је у Амстердаму, 1688. године. Познато је да је био у родбинској вези са Каролусом Хакаром, те се претпоставља да је имао прилику да се образује код овог мајстора. Већину свог стваралаштва посветио је виолончелу, а историчари музике сматрају да је Клајн био виолончелиста аматер.

Његове композиције садрже класичне идиоме као што су арпеђа, који нису били толико заступљени у делима његових савременика који су компоновали за виолончело.

И док је у опусима број 1 и 2 користио принцип скордатуре, односно алтернативног штимовања инструмента, у сонатама из опуса број 4, које представљамо у емисији, Клајн није посегнуо за овом техником. Ова дела, иако настала много касније, у потпуности се уклапају у барокне моделе прве деценије 18. века. Написане у форми сонате да кијеза, нису много технички захтевне и садрже исписан прсторед.

Аутор емисије Јелена Дамјановићброј коментара 0 Пошаљи коментар