Koze kao pejzažni arhitekti

Stari i dobro oprobani recept za održavanje zaraslih livada, uz minimum ulaganja, odlučili su da primene i čelnici jednog bostonskog predgrađa - uposlili su nekoliko koza.

Čelnici bostonskog predgrađa Andover zaposlili su nove pejzažiste koji će raditi samo za hranu - pola tuceta koza koje će raščistiti zarasle livade i održavati ih i ubuduće.

Koze će na meniju imati koliko god mogu da pojedu trave, žbunja i ostalog rastinja i po pilot programu biće premeštane sa jednog na drugo zapušteno mesto.

Stručnjaci procenjuju da će one dnevno raščistiti 20 ari livada.

Činjenica da koze „rade" za džabe važna je za upravu predgrađa koja raspolaže sa premalo novca da bi mogla da plati tešku mehanizaciju, gorivo i ljude.

Uz to, koze kao pejzažisti su ekološki prihvatljivije od mašina, navode u upravi Andovera.

broj komentara 0 pošalji komentar