Nauka

ponedeljak, 19. feb 2018, 11:03 -> 14:20

Mišel Fuko ‒ „Istorija seksualnosti”

Više od tri decenije posle smrti francuskog filozofa Mišela Fukoa (1926‒1984), poslednje poglavlje njegove „Istorije seksualnosti” konačno je objavljeno 9. februara ...

pročitaj

ponedeljak, 19. feb 2018, 09:48 -> 14:18

Opstanak koji zavisi od Romea

Bolivijski pokret za zaštitu vodozemaca organizuje deset ekspedicija na lokacijama na kojima je bolivijska vrsta žabe „Sehuencas” bila prisutna, u nadi da će verovatno poslednji ...

pročitaj

nedelja, 18. feb 2018, 12:12 -> 13:16

Svetski univerziteti - kako izabrati pravi

Upisati i završiti fakultet u svetu velika je investicija u budućnost. Kada steknete dugo željenu diplomu dobijenu stalnim zalaganjem i učenjem, obično se nađete na prekretnici ...

pročitaj pristigli komentari (4)

nedelja, 18. feb 2018, 10:24 -> 12:02

Dokumenti u rasejanju

U medijima se ponekad naglašava da su mnoge vrednosti koje svedoče o kulturi i identitetu Srba rasute po svetu. Seobe ljudi, ali i dokumenata ‒ izgleda da se nisu mogle izbeći ...

pročitaj pristigli komentari (1)

subota, 17. feb 2018, 10:18 -> 11:53

Ljubav duša

„Sanjam jednu dobrotu bez granica kojom bih htio nekoga da obaspem, kojom bih htio da me neko obaspe.” Ivo Andrić, „Ex Ponto” ...

pročitaj

subota, 17. feb 2018, 10:34 -> 11:33

Kako muzika utiče na ljudski mozak

Od samih prapočetka čovek se služi muzičkim izražavanjem. Osnova muzike koju čine ton i ritam duboko je ugrađena u ljudsku fiziologiju. Rad našeg srca i naše disanje odvijaju ...

pročitaj

petak, 16. feb 2018, 05:22 -> 11:17

„Beogradsko četvorojevanđelje” ‒ prva beogradska štampana knjiga

Jedina poznosrednjovekovna štamparija koja je proradila u gradu, a nije bila vezana za manastirsku sredinu, pojavila se u Beogradu. Zaslugom kneza Radiše Dmitrovića i dubravačkog ...

pročitaj pristigli komentari (2)

petak, 16. feb 2018, 05:03 -> 11:32

Prvi astronomi

Malo je poznato da su stari Vavilonci zaslužni za to što u današnja vremena možemo doći do naučnih saznanja. Da nije bilo Vavilona, pitanje je kojom brzinom bi se razvijala ...

pročitaj

četvrtak, 15. feb 2018, 10:26 -> 11:55

Relikvije u ranom hrišćanstvu

Još od ranog hrišćanstva, pored slika svetih događaja i ličnosti, predmet poštovanja u crkvi bili su posmrtni ostaci apostola i mučenika. Njihove mošti su tumačene kao izvor ...

pročitaj pristigli komentari (3)

četvrtak, 15. feb 2018, 10:20 -> 11:20

Mitra Katarine Kantakuzine

Mitra je venac ili pokrivalo glava starozavetnih prvosveštenika. Sve do 16. veka mitru je nosio aleksandrijski patrijarh, kao simbol trnovog venca Hristovog, venca hrišćanskih ...

pročitaj pristigli komentari (1)